پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

دوشنبه ۲۴ مرداد - سیاست

مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس بیانیه ای صادر کرد.