چقدر کالای اساسی وارد شده است؟

چقدر کالای اساسی وارد شده است؟

یکشنبه ۱۳ فروردین -

در ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۸۵۶ میلیون دلار در ۲۵ قلم کالای اساسی وارد کشور شده است.