کارنامه درخشان بچه‌های مسجد در پویش ملی «از تبار زینب»

کارنامه درخشان بچه‌های مسجد در پویش ملی «از تبار زینب»

پنج شنبه ۳۰ دی - فرهنگی

تهران- ایرنا- ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با هدف نمایش کارنامه درخشان بچه‌های مسجد در دوران کرونا، پویش ملی «از تبار زینب» را برگزار می‌کند.