کاهش تاثیرات دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی به کمک گیاهان دارویی

کاهش تاثیرات دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی به کمک گیاهان دارویی

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

محققان کشور با انجام پژوهشی دریافتند که استفاده از داروهای گیاهی و ترکیبات طبیعی می‌تواند تاثیرات مخرب دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی را کاهش دهد.