کتاب‌های کودک و نوجوان کتابخانه‌های مساجد را تامین می‌کنیم

کتاب‌های کودک و نوجوان کتابخانه‌های مساجد را تامین می‌کنیم

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آمادگی تامین کتاب‌های کودک و نوجوان کتابخانه‌های مساجد خبر داد.