کدام استان و رشته صنایع‌دستی بیشترین هنرمند شاغل را دارند؟

کدام استان و رشته صنایع‌دستی بیشترین هنرمند شاغل را دارند؟

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- بیش از ۵۱۷ هزار هنرمند به صورت رسمی در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مشغول به کار هستند، که استان هرمزگان با ۴۵ هزار شاغل و رشته بافته‌های داری و غیرداری با ۱۶۰هزار شغل در صدر مشاغل صنایع‌دستی کشور قرار دارند.