کرونا و کسادی بازار هنرمندان گرافیست

کرونا و کسادی بازار هنرمندان گرافیست

دوشنبه ۱۵ خرداد - اقتصادی

دبیر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های طراحان گرافیک در دوران کرونا را کم شدن سفارش‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اغلب اولین هزینه‌ای که حذف می‌شود، تبلیغات است، در نتیجه طراحان گرافیک در دوران کرونا با کاهش سفارش مواجهه شدند.