کسب جایزه پژوهشگر جوان توسط استاد ایرانی

کسب جایزه پژوهشگر جوان توسط استاد ایرانی

چهارشنبه ۱۹ بهمن - سیاست

دکتر امین جاجرمی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق دانشگاه بجنورد در سال ۲۰۲۰ موفق به کسب جایزه پژوهشگر جوان از مجله‌ مدل‌سازی رایانه‌ای در مهندسی و علوم شد.