کشف مجموعه گچبری‌های دوره ساسانی در محوطه تاریخی خراسان رضوی

کشف مجموعه گچبری‌های دوره ساسانی در محوطه تاریخی خراسان رضوی

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پنجمین فصل کاوش باستان‌شناسی در محوطۀ تاریخی «بازه هور» با تمرکز بر ادامه کاوش‌ها در محل قلعه دختر روستای رباط سفید، به کشف مجموعۀ ارزشمندی از گچبری‌های دوره ساسانی مزین به نقوش هندسی، گیاهی و انسانی منجر شد.