کناره‌گیری ماشین‌سازی از کلیه فعالیت‌های فوتبالی

کناره‌گیری ماشین‌سازی از کلیه فعالیت‌های فوتبالی

یکشنبه ۰۲ مهر - ورزش

باشگاه ماشین‌سازی به علت پرداخت نشدن بدهی‌هایش توسط شهرداری تبریز، از کلیه فعالیت‌های فوتبالی کناره‌گیری کرد.