کیانوش رستمی: می توانند امتیاز مسابقه سوئیس را برایم زنده کنند/ به من بی محلی می شود

کیانوش رستمی: می توانند امتیاز مسابقه سوئیس را برایم زنده کنند/ به من بی محلی می شود

یکشنبه ۱۲ آذر - ورزش

قهرمان وزنه برداری المپیک ریو گفت: کشورم اگر بخواهد من به المپیک بروم می توانند امتیاز مسابقات سوئیس را برایم زنده کنند چون دبیر کل فدراسیون جهانی هم قول داد که کمک می کند.