گریم امیر جعفری در نقش صدراعظم ناصرالدین شاه

گریم امیر جعفری در نقش صدراعظم ناصرالدین شاه

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

تصویری از بازیگر نقش صدراعظم (میرزاآقاخان نوری) سریال «جیران» به تازگی منتشر شده است. امیرجعفری برای ایفای این نقش انتخاب شده است.