گزارش میدانی از روز دوم جشنواره فجر؛ افزایش مخاطب و بازار سیاه برای ۲ فیلم

گزارش میدانی از روز دوم جشنواره فجر؛ افزایش مخاطب و بازار سیاه برای ۲ فیلم

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- همان‌گونه که انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه و نمایش ۳ فیلم در جشنواره، دومین‌ روز جشنواره، با استقبال بیشتری به‌نسبت روز نخست همراه بود.