گوتسه: رویایم حضور در بارسلونا در کنار مسی است

گوتسه: رویایم حضور در بارسلونا در کنار مسی است

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

ستاره آلمانی آیندهوون اعتراف کرد که رویای حضور در بارسلونا و هم‌بازی شدن با لیونل مسی را دارد.