گونه‌های گیاهی هورامان در صورت عدم دخالت انسانی حفظ می‌شود

گونه‌های گیاهی هورامان در صورت عدم دخالت انسانی حفظ می‌شود

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

کرمانشاه- ایرنا- در چهارمین پیش نشست تخصصی هورامان با موضوع «جغرافیا و محیط زیست» مطرح شد که بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری هورامان در صورت عدم دخالت حفظ می‌شود و باید رویکرد به سمت اکوسیستمی برود و دخالت انسانی در این منطقه متوقف شود.