یکی از راه‌های ترویج کتاب، نقد و بررسی است

یکی از راه‌های ترویج کتاب، نقد و بررسی است

جمعه ۰۸ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- نویسنده و مترجم کتاب، دیده‌نشدن یک کتاب را ناشی از ندیدن آن در نهادهای محل ترویج کتاب دانست و گفت: نقاد باید محتوای پنهان کتاب را ببیند و از نظر زیبایی‌شناسی و ارتباط‌شناسی کتاب را مورد بررسی قرار دهد.