۱۵ هزار پژوهشگر در تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری کردند

۱۵ هزار پژوهشگر در تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری کردند

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از همکاری ۱۵ هزار پژوهشگر و صاحبنظر حوزه و دانشگاه برای تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خبر داد که در قالب برگزاری دو هزار و ۵۰۰ نشست تخصصی صورت گرفته است.