۱۶ روستای پلدختر از نعمت گاز برخوردار می‌شوند

۱۶ روستای پلدختر از نعمت گاز برخوردار می‌شوند

یکشنبه ۱۴ آذر - اقتصادی

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: ۱۶ روستای پلدختر از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.