۱۹ هزار وام ازدواج پرداخت شد

۱۹ هزار وام ازدواج پرداخت شد

یکشنبه ۱۴ خرداد - اقتصادی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری حدود ۱۹ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۴۶۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.