۲۰ سینما درخواست انحلال یا تغییر کاربری داده‌اند؛ تناقض سالن‌سازی جدید و حذف سالن‌های قدیمی

۲۰ سینما درخواست انحلال یا تغییر کاربری داده‌اند؛ تناقض سالن‌سازی جدید و حذف سالن‌های قدیمی

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- طی ۱ سال گذشته، صاحبان ۲۰ سینمای تک‌سالنه و دوسالنه، به طور رسمی خواستار انحلال یا تغییر کاربری اماکن خود شدند.