۴ حوزه اولویت‌دار همکاری دانش‌بنیان‌های ایرانی با عراق

۴ حوزه اولویت‌دار همکاری دانش‌بنیان‌های ایرانی با عراق

چهارشنبه ۲۹ دی - سیاست

مسؤول بخش اقتصادی اداره عراق وزارت امور خارجه با اشاره به اعمال محدودیت برای همکاری با عراق، گفت: به شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد می‌شود که برای توسعه همکاری با شرکای اقلیم کردستان در چهار حوزه “کشاورزی”، “پتروشیمی”، “مسکن” و “خدمات درمانی، پزشکی و داروسازی” فعال شوند.