۵۰ هزار نفر از مردم در مدیریت بقاع متبرکه کشور مشارکت دارند

۵۰ هزار نفر از مردم در مدیریت بقاع متبرکه کشور مشارکت دارند

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

بیرجند – ایرنا – مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر در کشور به صورت هیات امنا و خدام، بقاع متبرکه را اداره می‌کنند و این سازمان نقش مدیریتی دارد.