۶۰ ماهواره‌ی “استارلینک” دیگر به مدار رفت

۶۰ ماهواره‌ی “استارلینک” دیگر به مدار رفت

شنبه ۱۱ آذر - سیاست

یک موشک چندبار مصرف فالکون ۹ روز گذشته ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) ۶۰ ماهواره‌ی دیگر استارلینک را به مدار زمین برد.