اهتمام به تربیت داور یکی از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی است

گروه فعالیت‌های قرآنی: سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اهتمام به تربیت داوران زبده و کارآزموده یکی از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

اهتمام به تربیت داور یکی از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی است
گروه فعالیت‌های قرآنی: سرپرست اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اهتمام به تربیت داوران زبده و کارآزموده یکی از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی است.