پای درد دل صنعتگران همدانی/ به حمایت معنوی مسئولان نیاز داریم

گروه اقتصاد: حمایت از صنایع کوچک، حل مشکلات آن‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت در پیچ و خم بروکراسی اداری می‌تواند راه حلی نزدیک و دست‌یافتنی برای حل مشکل اشتغال در استان همدان باشد.

پای درد دل صنعتگران همدانی/ به حمایت معنوی مسئولان نیاز داریم
گروه اقتصاد: حمایت از صنایع کوچک، حل مشکلات آن‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت در پیچ و خم بروکراسی اداری می‌تواند راه حلی نزدیک و دست‌یافتنی برای حل مشکل اشتغال در استان همدان باشد.