تنها بخشنامه‌ برای حمایت از معلولان کافی نیست

گروه اجتماعی: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: باید مسئولان و مردم دست به دست هم دهند تا زیرساخت‌های شهر برای استفاده معلولان از تمام نقاط جامعه فراهم شود؛ چرا که انجام این کارها با بخشنامه درست نمی‌شود و یک فرهنگ عمومی را می‌طلبد.

تنها بخشنامه‌ برای حمایت از معلولان کافی نیست
گروه اجتماعی: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: باید مسئولان و مردم دست به دست هم دهند تا زیرساخت‌های شهر برای استفاده معلولان از تمام نقاط جامعه فراهم شود؛ چرا که انجام این کارها با بخشنامه درست نمی‌شود و یک فرهنگ عمومی را می‌طلبد.