بررسی نامه 31 نهج‌البلاغه/ دنیا محلی پست و بی‌ارزش نیست

گروه معارف: کارشناس حوزه نهج‌البلاغه بیان کرد: ما باید برای اینکه سیر الی‌الله داشته باشیم از مسیر طبیعی دنیا عبور کنیم، با این نگاه، دنیا نه تنها یک محل پست و بی‌ارزش نیست بلکه یک جای مهم قلمداد می‌شود.

بررسی نامه 31 نهج‌البلاغه/ دنیا محلی پست و بی‌ارزش نیست
گروه معارف: کارشناس حوزه نهج‌البلاغه بیان کرد: ما باید برای اینکه سیر الی‌الله داشته باشیم از مسیر طبیعی دنیا عبور کنیم، با این نگاه، دنیا نه تنها یک محل پست و بی‌ارزش نیست بلکه یک جای مهم قلمداد می‌شود.