تیراندازی در جنوب سوئد

منابع خبری از تیراندازی در شهر مالمو در جنوب سوئد و زخمی شدن دستکم 3 نفر بر اثر این حادثه گزارش دادند.

تیراندازی در جنوب سوئد
منابع خبری از تیراندازی در شهر مالمو در جنوب سوئد و زخمی شدن دستکم 3 نفر بر اثر این حادثه گزارش دادند.