طارمی، منشا را آنفالو کرد!

به نظر می‌رسد واقعا مشکلاتی وجود دارد.

طارمی، منشا را آنفالو کرد!
به نظر می‌رسد واقعا مشکلاتی وجود دارد.