هوتن شکیبا و متین ستوده در جشن حافظ

شب گذشته مراسم هفدهمین جشن حافظ با حضور هنرمندان برگزار شد.

هوتن شکیبا و متین ستوده در جشن حافظ
شب گذشته مراسم هفدهمین جشن حافظ با حضور هنرمندان برگزار شد.