روزی که "داعشی‌های وطنی" پوست ۳ پاسدار را کندند + تصاویر

دولت بهار: ۲۲ مردادماه در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور کشف یک جنایت هولناک توسط منافقین است که شاید داعش نیز هنوز موفق به انجام آن نشده باشد.

روزی که "داعشی‌های وطنی" پوست ۳ پاسدار را کندند + تصاویر
دولت بهار: ۲۲ مردادماه در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور کشف یک جنایت هولناک توسط منافقین است که شاید داعش نیز هنوز موفق به انجام آن نشده باشد.