پاسخ فدراسیون ایران به فیفا: شجاعی و حاج‌صفی را محروم نکرده‌ایم

دولت بهار: فدراسیون فوتبال پاسخ نامه فیفا درباره محرومیت دو بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس را داد.

پاسخ فدراسیون ایران به فیفا: شجاعی و حاج‌صفی را محروم نکرده‌ایم
دولت بهار: فدراسیون فوتبال پاسخ نامه فیفا درباره محرومیت دو بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس را داد.