دیدار سناتورهای آمریکایی با «مریم رجوی» در آلبانی

دولت بهار: هیئتی از سنای آمریکا با سرکرده گروهک تروریستی منافقین در کشور آلبانی دیدار و گفتگو کردند.

دیدار سناتورهای آمریکایی با «مریم رجوی» در آلبانی
دولت بهار: هیئتی از سنای آمریکا با سرکرده گروهک تروریستی منافقین در کشور آلبانی دیدار و گفتگو کردند.