عملیات جنگنده‌های سوری در حومه دمشق

دولت بهار: جنگنده های ارتش سوریه تروریستها را در مناطقی از حومه دمشق هدف قرار دادند که به دنبال آن تعدادی از مواضع تکفیریها منهدم شد.

عملیات جنگنده‌های سوری در حومه دمشق
دولت بهار: جنگنده های ارتش سوریه تروریستها را در مناطقی از حومه دمشق هدف قرار دادند که به دنبال آن تعدادی از مواضع تکفیریها منهدم شد.