درگیری‌ها در «کشمیر» ۱۰ کشته و زخمی برجا گذاشت

دولت بهار: درگیری نیروهای هندی با غیر نظامیان در کشمیرِ تحت کنترل این کشور، ۴ کشته و ۶ زخمی بر جا گذاشت.

درگیری‌ها در «کشمیر» ۱۰ کشته و زخمی برجا گذاشت
دولت بهار: درگیری نیروهای هندی با غیر نظامیان در کشمیرِ تحت کنترل این کشور، ۴ کشته و ۶ زخمی بر جا گذاشت.