رشد بهره وري و ساماندهي نرخ ارز ضروري است

خبرگزاري آريا-وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با تشريح جزئيات راهبرد و برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: شرايط خاصي بر اقتصاد حاکم است و ما به هتل 5 ستاره دعوت نشده‌ايم.

رشد بهره وري و ساماندهي نرخ ارز ضروري است
خبرگزاري آريا-وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با تشريح جزئيات راهبرد و برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: شرايط خاصي بر اقتصاد حاکم است و ما به هتل 5 ستاره دعوت نشده‌ايم.