پيش فروش برليانس کراس شروع شد

خبرگزاري آريا- پيش فروش برليانس کراس محصول جديد شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازي سايپا که در خلال برگزاري نمايشگاه خودروي مشهد نيز با استقبال زياد بازديدکنندگان رو به رو شد، از طريق سايت فروش گروه خودروسازي سايپا و نمايندگي هاي مجاز آغاز شد.

پيش فروش برليانس کراس شروع شد
خبرگزاري آريا- پيش فروش برليانس کراس محصول جديد شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازي سايپا که در خلال برگزاري نمايشگاه خودروي مشهد نيز با استقبال زياد بازديدکنندگان رو به رو شد، از طريق سايت فروش گروه خودروسازي سايپا و نمايندگي هاي مجاز آغاز شد.