افزايش 7 درصدي توليد حبوبات در سال جاري

خبرگزاري آريا-مدير کل دفتر امور غلات و محصولات اساسي وزارت جهاد کشاورزي از پيش بيني افزايش 7 درصدي توليد حبوبات در سال جاري خبر داد و افزود: انتظار داريم توليد حبوبات در سال جاري به حدود 737 هزار تن برسد.

افزايش 7 درصدي توليد حبوبات در سال جاري
خبرگزاري آريا-مدير کل دفتر امور غلات و محصولات اساسي وزارت جهاد کشاورزي از پيش بيني افزايش 7 درصدي توليد حبوبات در سال جاري خبر داد و افزود: انتظار داريم توليد حبوبات در سال جاري به حدود 737 هزار تن برسد.