انتشار چهاردهمین فراخوان مجله الکترونیکى قاب

یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

فراخوان مجله‌ی الکترونیکی قاب از سوی برگزار کنندگان منتشر شد.

فراخوان مجله‌ی الکترونیکی قاب از سوی برگزار کنندگان منتشر شد.
به گزارش ایلنا، فراخوان مجله‌ی الکترونیکی قاب  با هدف ایجاد فضایی برای ارائه‌ی آثار هنری و  با توجه به موضوع از پیش‌ تعیین‌شده از سوی قاب و قوانین مجله منتشر شد
مقررات
هر فرد می‌تواند سه اثر در تمامی رشته‌های هنرهای تصویری (عکاسی، نقاشی، تصویرسازی، گرافیک) با توجه به موضوع آزاد ارسال کند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۵ مرداد ماه خواهد بود.
ارسال آثار از طریق ایمیل‌هاى مجله صورت مى‌گیرد:
Submit@ghaabemag. com
Submit. ghaabemag@gmail. com
توضیحات
آثار را با عنوان (subject) اسم، فامیل، رشتهٔ مورد نظر و لینک شخصی (اختیاری) به ایمیل قاب ارسال کنید.
مثال: علی عبدالهی – عکاسی
در صورت تمایل و نیاز مى‌توانید نوشته‌اى کوتاه حاوى توضیحات مرتبط با اثر را نیز، ارسال کنید.
فرمت آثار: JPG
سایز حداقل ۲۴۸۰ px x ۱۷۴۸ px با Dpi ۱۵۰ برای آثار عمودی
سایز حداقل px x ۳۵۰۸ px ۲۴۸۰ با Dpi ۱۵۰ برای آثار افقی
همه آثار باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد ذکر‌شده باشد تا مورد قبول مجلهٔ قاب قرار گیرد. لازم به ذکر است که آثار ارسالی توسط دبیران قاب بازبینی مى‌شود و در ‌‌نهایت با تایید سردبیر منتشر خواهد شد.
ارسال آثار به ایمیل مجله به معنی پذیرفتن همه قوانین ذکر شده در بالا است.
انتشار چهاردهمین فراخوان مجله الکترونیکى قاب