ارزیابی شکوری‌راد از کابینه دوازدهم

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی می‌گوید نباید خیلی زود درباره کابینه قضاوت کنیم. او البته به منتقدین حق می‌دهد که مطالبات و وعده‌های ایام انتخابات را در تطابق کامل با کابینه معرفی شده ندانند، اما در عین حال می‌گوید عملکرد این کابینه اگر در سیطره نفوذ کلام رییس‌جمهور قرار گیرد، می‌تواند قابل قبول واقع شود.

<
از: ایلنا
ارزیابی شکوری‌راد از کابینه دوازدهم