آتش‌سوزی در دانشگاه صنعتی شریف مهار شد

آتش‌سوزی در دانشگاه صنعتی شریف مهار شد

دوشنبه ۱۴ اسفند - علمی

بخشی از دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ظهر امروز دچار آتش‌سوزی شد که با تلاش ماموران آتش‌نشانی به موقع مهار شد.