آثار برکت در زندگی چیست؟

آثار برکت در زندگی چیست؟

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک کارشناس مذهبی گفت: برکت در زندگی باعث خواهد شد تا عمر انسان و سرمایه‌های او در مسیر آبادانی دنیا و آخرت قرار گیرد.