آزادسازی ۱۲۵ هکتار از اراضی زراعی در شهریار

آزادسازی ۱۲۵ هکتار از اراضی زراعی در شهریار

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات به میزان حدود ۱۲۵ هکتار خبر داد.