آزادی قدس عزیز نماد حق‌ طلبی تمام کشورهای اسلامی است

آزادی قدس عزیز نماد حق‌ طلبی تمام کشورهای اسلامی است

پنج شنبه ۰۳ اسفند - ورزش

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: آزادی قدس عزیز نماد حق‌طلبی تمام کشورهای اسلامی است.