آستان قدسی شاهچراغ(ع) نگاهبان هنرهای اصیل ایرانی اسلامی

آستان قدسی شاهچراغ(ع) نگاهبان هنرهای اصیل ایرانی اسلامی

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

شیراز-ایرنا-همزمان با بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (ع) حرم مطهر شاهچراغ (ع)تجلی‌گاه حضور باشکوه زائران است؛ حرمی که برخی از صاحبنظران معتقدند نگاهبان هنرهای اصیل ایرانی و اسلامی است و باید به عنوان قطب فرهنگی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.