آشوبی: برای قهرمانی در آسیا به بازیکنان خارجی با کیفیت نیاز داریم

آشوبی: برای قهرمانی در آسیا به بازیکنان خارجی با کیفیت نیاز داریم

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

تهران- ایرنا- کارشناس فوتبال گفت: به طور قطع باشگاه های ایرانی برای موفقیت های بزرگ و قهرمانی در آسیا به بازیکن خارجی با کیفیت نیاز دارند.