آغاز ثبت نام چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

آغاز ثبت نام چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

دوشنبه ۱۴ اسفند - اقتصادی

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم گفت: ثبت نام برای شرکت در چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۳ اردیبهشت به مدت یک ماه آغاز شده است.