آموزش استعدادهای درخشان در مسابقه «هوش یار»

آموزش استعدادهای درخشان در مسابقه «هوش یار»

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- برنامه جدیدی با نام «هوش یار» با کمک سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از پنجم فروردین از شبکه آموزش روی آنتن می رود.