“آموزش” و “مدل کسب‌وکار” دو زیرساخت فراموش شده کاربرد فناوری

“آموزش” و “مدل کسب‌وکار” دو زیرساخت فراموش شده کاربرد فناوری

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با اشاره به تلاش‌های کشور در زمینه توسعه فناوری گفت: در این حوزه به زنجیره ارزش و آموزش فناوری توجهی نشده است.