آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه است/ باید تکلیف استخدام معلمان را مشخص کنیم

آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه است/ باید تکلیف استخدام معلمان را مشخص کنیم

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در آموزش و پرورش کشور با کمبود معلم مواجه هستیم و حتی جذب نیرو در قالب دانشگاه تربیت معلم و آزمون های ماده ۲۸ هم پاسخگوی این کمبود نیست.